DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1069

Title: Margin purchases, Short sells and loan of financial instruments. Journal “Commercial law” № 3 (in Bulgarian)
Authors: Kassabova, Kamelia
Keywords: margin purchase; short sell; loan; financial instrument
Issue Date: 11-Apr-2013
Abstract: В статията се аргументира икономическият ефект от участие в организираната търговия на фондовата борса чрез използване на заемни средства - на пари или на финансови инструменти. Използването на заемни средства стои в основата на борсовите сделки „маржин” покупки и „къси” продажби. Те се представят като отклонение от класическата формула инвеститорът да купува финансови инструменти на емитент в очакване търговската му дейност да се развива позитивно, а от там и цената на финансовите инструменти да се повишава. Маржин покупките позволяват на участниците в борсовата търговия да извършват покупка на финансови инструменти с пари, с които не разполагат. Късите продажби позволяват на участниците в борсовата търговия да извършват продажба на по-големи обеми финансови инструменти, отколкото притежават. Договорът за заем на пари, респ. на финансови инструменти неизменно съпътства маржин покупките и късите продажби и се намира във функционална зависимост от тях, затова също е разгледан. Тези сделки крият висока степен на риск, затова детайлно са представени условията, реда и фактическия състав за сключването им в българското законодателство.
Description: Касабова, К. (2009) Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти. Списание “Търговско право” бр. 3 (in Bulgarian) Kassabova, К. (2009) Margin purchases, Short sells and loan of financial instruments. Journal “Commercial law” № 3 (in Bulgarian)
URI: http://hdl.handle.net/10506/1069
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback