DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1053

Title: Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП. Българските МСП в условията на криза.
Authors: Vladimirov, Zheliu
Ganev, Kaloyan
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: предприятия (МСП) в България в контекста на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013 г., а също така да спомогне за формирането на адекватна и прозрачна политика за тяхното развитие. Анализът следва логиката на десетте принципа на Small Business Act (SBA) — основния документ на Европейската комисия по отношение на политиката към МСП в ЕС, създаден през 2008 г. — и на Стратегията. Тези принципи са формулирани, за да насочват идейното разработване и приложението на политики за МСП: (1) Предприемачество, (2) Втори шанс, (3) Мисли първо за малките, (4) Отговорна администрация, (5) Достъп до финансиране, (6) Обществени поръчки и държавна подкрепа, (7) Единен пазар, (8) Умения и иновации, (9) Околна средна и (10) Интернационализация.Ситуацията в сектора на МСП е разгледана в рамките на периода 2005-2011 г., като основните статистически данни покриват периода 2005-2009 г. Индикаторите за наблюдение са допълнени от национално представително социологическо изследване на сектора, проведено през февруари 2011 г. За целите на анализа са използвани данни и от други изследвания, направени през последните години, както също статистика и доклади, касаещи МСП в ЕС-27. Периодът, обхванат от анализа, съвпада с развитието на световната финансова и икономическа криза. Отражението й върху бизнеса в България и по-конкретно върху МСП е специална тема на третиране. В контекста на кризата и на цялата икономическа конюнктура в страната са изследвани и анализирани факторите за развитие на МСП. Именно МСП са гръбнак на българската икономика и основен двигател на заетостта
Description: Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, София, 154 с., http://www.sme.government.bg
URI: http://hdl.handle.net/10506/1053
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback