DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1050

Title: Интернационализация на българските МСП от текстилния бранш: характеристики, детерминанти и влияние върху резултатите,
Authors: Vladimirov, Zheliu
Ganeva, Ralica
Yordanova, Desislava
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: В статията се представят основните резултати от емпирично изследване на интернационализацията на българските МСП от текстилния бранш. Изследването търси отговор защо и как изследваните предприятия са интернационализирали дейността си от гледна точка на следните аспекти: степента на новост на продуктите, които са предмет на интернационализация; предпочитаните чужди пазари и причините за това; начините за навлизане на чужд пазар; мотиви за интернационализация; дейности, свързани с управлението на интернационализацията; делът на приходите от интернационализация от общите приходи от продажби. Резултатите разкриват влиянието на характеристиките на интернационализацията на българските МСП от текстилния бранш върху крайните организационни резултати. На тази основа са направени и съответни препоръки за по-добрата специализация в износ на продукти с висока добавена стойност.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1050
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback