DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1041

Title: Внедряване на стандартите за качество и безопасност на храните в България
Authors: Vladimirov, Zheliu
Keywords: стандарти за качество и безопасност на храните, предприятия от ХВП, търговия с храни, България
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: Основната цел на тази статия е да се покажат резултатите от сравнителния анализ по отношение на въвеждането на стандартите за качество и безопасност на храните в предприятията от хранително-вкусовата промишленост и търговията в България. Разгледани са стандартите за качество и безопасност на храните, условията на труд и опазването на околната среда. Двата сектора са изследвани поради тяхната важност за потребителите в страната и целия Европейски съюз (ЕС), а така също и поради значението им в създаването на заетост. Чрез стандартизиран въпросник са анкетирани мениджъри от 326 предприятия от четири сектора на хранителната индустрия (производители на месо и месни изделия, мляко, плодови и зеленчукови консерви, хляб и хлебни изделия) и 96 мениджъри на търговски обекти за продажба на храни. Теренното изследване е проведено в периода юни-октомври 2007 г., като данните са обработени с SPSS. Основните данни показват, че проблемите на качеството и безопасността на храните са присъщи в по-голяма степен на микро фирмите, които преобладават в сектора на хлебопроизводството и търговията с храни. Поради това тези два сектора показват най-неблагоприятни резултати по всички показатели. Изследването е ограничено само до четири подсектора на ХВП и малка извадка от търговски обекти за продажба на храни. На базата на получените резултати са направени препоръки за подобряване на някои институционални слабости на пазара на храни в България. Те засягат главно подобряване на информационната среда, инфраструктурата и координацията между контролните органи.
Description: В: Михайлов, С. (Научен ред.). Социологията – от емпирията към теорията. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, с. 281-303
URI: http://hdl.handle.net/10506/1041
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback