DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1037

Title: Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България
Authors: Vladimirov, Zheliu
Malamova, N
Kovacheva, Tz
Harizanova, O
Katzarski, I
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: Настоящата книга представя основните резултати, изводи и препоръки от изследването по съвместен международен проект “Conforming to EU standards and market requirements in the SME of Bulgaria: economic and social effects in the food industry” с ръководител проф. Жан-Пиер Герн от Университета в Нюшател (Швейцария). Проектът е подпомогнат финансово от Националната фондация за научни изследвания на Швейцария. Основната цел на изследването е да се разкрият социално-икономическите ефекти от въвеждането на стандартите за качество и безопасност на храните в малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост, търговията с храни и общественото хранене в България. Разгледани са стандартите за качество и безопасност на продукта, условията на труд и опазването на околната среда. Получените резултати и изводи биха представлявали интерес както за специализираната научна общност, така и за редица държавни органи, отговорни за спазването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните, а така също и за неправителствени организации, като браншови асоциации от секторите на хранителната индустрия, търговията с храни и др.
Description: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 367 с., А 4, София, ISBN 978-954-9399-09-7
URI: http://hdl.handle.net/10506/1037
ISBN: 978-954-9399-09-7
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback