DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Business Administration / Стопанско управление >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1035

Title: Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Authors: Vladimirov, Zheliu
Ilieva, D
Mitevska, M
Lefterov, P
Mladenova, Irena
Keywords: анализ на бизнес процеси; препроектиране; административно обслужване, университет; качество
Issue Date: 26-Mar-2013
Abstract: Статията представя анализ на структурата на бизнес процесите в СУ „Св. Климент Охридски” и резултатите от изследване на определени работни процеси в областта на административното обслужване на преподаватели и студенти. Изследването обхваща три основни административни групи процеси - „Наемане на хоноруван преподавател”, „Одобрение на молба за отпуск на преподавател” и процеси по административно обслужване на студенти. По време на анализ на процесите бяха очертани някои слаби места и възможности за тяхното подобряване. Идентифицирани са следните проблемни области - припокриващи се отговорности и стъпки при изпълнение на процесите. С цел преодоляване на посочените проблеми е проектиран нов модел на процесите, чието прилагане би довело до подобряване качеството на административното обслужване чрез съкращаване на стъпките, по-ясно диференциране на ролите по изпълнение на съответните дейности и ефективното им управление. Представянето на предложените промени в контекста на изследването цели и да провокира дискусия какво университетът разбира под качество на своите процеси и как то би могло да бъде измерено.
Description: Годишник на Стопанския факултет на СУ (под печат).
URI: http://hdl.handle.net/10506/1035
Appears in Collections:Business Administration / Стопанско управление

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback