DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Economics and Business Administration >
Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/1012

Title: Вземане на решения при риск и неопределеност.
Authors: Mengov, George
Issue Date: 20-Mar-2013
Abstract: Книгата разкрива ролята на рационалното и емоционалното начало при вземането на решения от човека в ежедневието, икономиката и бизнеса. Многообразието от подходи за анализ на решенията е подредено в четири основни категории според това доколко абстрактен е всеки подход и доколко той предоставя възможност за точни измервания. Всяка от категориите е разгледана в историческа перспектива. В текста намират място класическите психологически и математически методи, както и най-новите постижения на поведенческата икономика и невробиологичното компютърно моделиране на икономическите агенти. Въпреки наличието на математически апарат, книгата може да бъде четена и пълноценно разбрана от хора без солидна математическа подготовка. Книгата е предназначена за мениджъри, инженери, информатици, икономисти и психолози от бизнеса, индустрията и академичните среди, студенти по стопанско управление и икономика, както и за онези, които искат да познават механизмите за вземане на решения и да разбират поведението на бизнес партньори, ръководители и колеги, а също и за всички изкушени читатели.
Description: Менгов, Г. (2010) Вземане на решения при риск и неопределеност. Пловдив: Жанет 45. Mengov, G. (2010) Decision Making under Risk and Uncertainty. Plovdiv, Janet 45, ISBN 978-954-491-617-6.
URI: http://hdl.handle.net/10506/1012
ISBN: 978-954-491-617-6
Appears in Collections:Statistics and Econometrics / Статистика и иконометрия

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback