DSpace
 

Research at Sofia University >
Faculty of Classical and Modern Philology >
English and American Studies >
Publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10506/2439

Title: Четенето като компетентност на XXI век
Authors: Няголов, Георги
Issue Date: 28-Jun-2021
Abstract: Настоящият текст изследва тревожното наблюдение, основаващо се едновременно на данни и лични впечатления, че четенето, в България, но и в световен мащаб, е в опасност. Изхождайки от убеждението, че компетентното четене е предпоставка за всякакъв вид по-нататъшно образование, като така то гарантира създаването на добавена икономическа и обществена стойност, и по този начин в крайна сметка – добро качество на живот за всички граждани, той изразява становището, че трябва спешно да се намери начин за справяне с този проблем. Също така той се опитва да очертае някои от основните фактори, които в комбинация помежду си водят до този ефект. Търси обяснения в последните научни изследвания в областта на когнитивните науки. Разглежда, от една страна, доказателствата за степента в която човешкото съзнание разчита на истории и неговото автоматично предпочитание към бързото и интуитивно мислене пред по-задълбоченото, критическо такова. От друга страна, обръща внимание на връзката между тези характеристики на съзнанието и сериозните промени в информационната среда, настъпили през последните десетилетия – в резултат на процеси като глобализацията, мултимодализацията, развитията в рекламата и пропагандата, претоварването с информация, новия свят на големи данни, алгоритми, изкуствен интелект и хипертаргетиране. Основавайки се на тази дискусия текстът предлага тезата, че проблемът с четенето, с който се сблъскваме сега, е проблем на несъответствието между нуждите на XXI век и възможностите на настоящата философия и практика на преподаването на четене. От тази гледна точка, проблемът с четенето е системен и изисква системно решение. По нататък текстът проследява еволюцията на педагогическото разбиране за четенето – от кондициониране към естествен процес, от четене към грамотност, от една грамотност към много грамотности, трансграмотност, мултиграмотност и накрая – до компетентностни рамки. След това разсъждава за това как такова доста по-разширено разбиране за четенето като компетентност може да бъде приложено на практика и какви системни промени са необходими за да може това да се случи наистина, не само формално. За да може да навлезе в по-дълбок детайл, текстът продължава тази дискусия в контекста на образователните реалности в България. Най-напред коментира образователните цели и ползите на преминаване от контрол върху съдържанието към гарантиране на компетентности. Това налага също фундаментално преосмисляне на начина, по който се оценява напредъка на обучаемите, както и трансформация на педагогическата философия и практика по отношение на четенето. Накрая коментира значението на засилената координация между образователната политика и други политики с цел създаване на благоприятна образователна среда, също и отвъд пределите на класната стая.
URI: http://hdl.handle.net/10506/2439
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Niagolov - Competent Reading for the 21st Century BG.pdf334.28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback