Често Задавани Въпроси

Този документ е в процес на разработка. Моля, споделете с нас Вашите виждания и коментари.

Ако следните ЧЗВ не отговарят на Вашия въпрос, моля свържете се с нас.


Какво е Електронна Библиотека на СУ?

Електронната Библиотека на СУ е достъпен онлайн архив, предназначен да направи резултатите от изследванията в Университета, видими в Интернет, за да могат те да бъдат индексирани от Google и други търсачки и онлайн средства. Лесно се депозира и има много ползи за Вашето изследване.


С кого да се свържа за помощ?

Моля свържете се с нас за помощ, подкрепа и коментар, както следва:
E-mail: research@uni-sofia.bg
Телефон: 02 8161 564

Ние сме персонал на пълно работно време, който може да Ви даде съвет и помощ, за да използвате услугата.


Какви са ползите от депозиране на материали?

(1) Цитируемост, влияние и използване

 • Вашите изследвания често ще достигат челни позиции в резултатите от търсене в сайтове като Google, Google Наука, и други онлайн инструменти, като Scientific Commons и OAister. Това увеличава статистическите резултати за използване, което потенциално води до по-голям коефициент на цитируемост.

 • Дори издателят да Ви разреши да депозирате само авторската финална версия, вместо финалния формат на издателя (обикновено PDF), изследването ще достигне до по-широка международна аудитория и публикуваната версия ще се радва на нарастваща цитируемост в дългосрочен план.

 • Дори политиката на издателя да не Ви позволява да публикувате пълния текст на изследването, ще има линк към всяка публикувана версия в електронно списание, който ще подпомогне абонатите на списанието.

 • Електронната библиотека осигурява акуратност на цитираната информация и подпомага избягването на неточни цитати.

(2) Публичен изследователски профил

 • Всеки отделен преподавател, както и Университетът като цяло ще се облагодетелстват от нарастване на своя изследователски профил. Публичната известност на изследователските постижения на Университета водят до нарастване на неговата преподавателска известност, което подпомага приемане на най-добрите студенти и до максимално финансиране.

 • Електронната библиотека може да бъде използвана за генериране на списъци с публикации, обновяващи се автоматично, които могат да бъдат включени в уеб страниците на факултетите или в индивидуалните страници на преподавателите. Това ще бъде изключително важно, като част от усилието за създаване на публичен изследователски и преподавателски профил в Уеб.

(3) Съхраняване

 • Вашите изследвания ще бъдат съхранени и постоянно достъпни в Уеб.

 • В допълнение, Университетът ще положи всички усилия за обновяване на Вашата работа в нови файлови формати, ако старите не се използват в бъдеще.

(4) Изследователски ресурси

 • Депозирането на Вашите изследвания ще окуражи други изследователи да използват ресурси със свободен достъп и също да депозират своите изследвания, като по този начин на Вас също ще Ви бъде все по-лесно да намирате техните изследвания.


По какъв начин Електронната Библиотека на СУ е полезна като ресурс?

  (1) Онлайн Търсене

 • Ресурсите в хранилища със свободен достъп, като Електронната Библиотека на СУ, обикновено постигат челните места при търсене в търсещи машини, като Google, Google Наука, и други онлайн инструменти, като Scientific Commons и OAister. По този начин сега е много по-лесно намирането на доклади и статии.

 • (2) По-добър достъп

 • Повечето материали ще включват пълния текст на изследването, въпреки че някои ще са във финалния формат на автора, вместо във финалния формат на издателя. В повечето случаи, това е единствения начин да видите съдържанието на изследването, тъй като нито една библиотека не може да се абонира за всички списания.

 • В материалите, които няма да съдържат пълен текст, ще бъде поставен линк към публикуваната версия в електронно списание.

 • Изследователите от институти, които не са абонати на съответните списания ще могат да намират и цитират изследването. Това облагодетелства изследователите в развиващите се страни, както и пенсионираните преподаватели, които нямат достъп до университетската компютърна мрежа, или незаемащите в момента изследователски позиции, като млади учени търсещи академична кариера.

 • (3) Дипломни работи и дисертации

 • От 2011 успешните дипломни работи и определени дисертации, разработени в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" ще могат да бъдат депозирани в електронната библиотека.


Лесно ли се депозират материали?

Да! Веднага, след като бъдете оторизиран да депозирате, Вие ще трябва да попълните една онлайн форма и след това да качите файла(овете) с пълния текст на изследването.

Съветваме Ви да проверите политиката за авторско право на Вашия издател.

Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от помощ.


Аз мога ли да депозирам своите изследвания?

За да бъдете одобрен да депозирате материали в Електронната Библиотека на СУ, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 • Вие трябва да сте преподавател или докторант в Софийския Университет.

 • Да имате разрешение от притежателите на авторското право на материала да го депозирате в библиотека със свободен достъп.

 • Ако материалът е публикуван някъде, Вие трябва да имате разрешение от издателя да го депозирате. Повечето политики на издатели могат да бъдат намерени онлайн и Вие можете да се свържете с нас за съвет.

Тези политики могат да се променят понякога и зависят от отделните факултети.

Моля, свържете се с нас, за да бъдете оторизиран да депозирате в съответните колекции. Ние ще Ви дадем началните съвети, от които се нуждаете.


Какви типове изследвания могат да бъдат депозирани?

В допълнение към статии в списания, статии от конференции, глави от книги, технически отчети, множества данни и други основни форми на академично изследователско съдържание, могат да бъдат депозирани всякакви цифрови обекти, т.е. презентации, постери, компютърни програми и картинки. В някои области, като Физика, е нормално да се депозират предпечатните версии, както и публикуваните изследователски статии. Всякакви типове изследователски материали могат да бъдат архивирани. Моля, свържете се с нас, ако желаете да дискутираме някой друг тип съдържание.


Мога ли да архивирам данни от изследователски проекти?

Да, тази услуга е достъпна по заявка. Може да има разумна начална такса за депозиране, след преговори, в зависимост от количеството данни, необходимата работа и условията на проекта. Ние се стремим да направим таксата минимална, за да окуражим използването на услугата.

За нас е удоволствие да обсъдим заедно Вашите изисквания за данни. Моля, свържете се с нас за съвет.


Дали моят издател ще ми позволи да депозирам копие от мое изследване в Електронната Библиотека на СУ?

Повечето издатели се радват, когато авторите сами архивират копия на своите статии. Вие можете да проверите политиката на някои издатели с помощта на следната форма:

Търсене по списание:

Търсене по издател:


Каква е разликата между "pre-print" и "post-print"?

'pre' и 'post' се отнасят до процеса на взаимно оценяване - рецензиране:

 • pre-print е версия на материал, който не е бил рецензиран. Това е финалната версия на автора.

 • post-print е версия на материал, които е преминал процес на рецензиране. Това е финалната версия на издателя.

За Вас е добре да пазите копия на различните версии.

Нека се опитаме да поясним ситуацията. От гледна точка на съдържанието, това означава, че 'post-print' е статията, както е публикувана. Обаче, в термините на представянето, това може да не е същото, както публикуваната статия, тъй като издателите често запазват за себе си своето подреждане и форматиране. Това означава, че авторът не може да използува създаден от издателя .pdf файл, а трябва да създаде собствена версия на .pdf файл за депозиране в архива. Трябва да се подчертае, че някои издатели настояват авторите да използват създадените от издателите .pdf файлове - защото искат техните материали да изглеждат професионално.


Задължен ли съм да прехвърля авторското право на издател?

Вашето авторско право е Ваша собственост, освен ако не го прехвърлите на друга страна. Вие не сте длъжен да го прехвърлите на друг. Но, много академични издатели искат от Вас да им го прехвърлите, като условие за публикуване.


Защо трябва да се идентифицирам, когато се опитвам да достигна пълен текст в Електронната Библиотека на СУ?

Пълният текст на някои материали е ограничен от политиката на някои издатели, когато авторското право им е било прехвърлено от автора, като условие за публикуване, ние не можем да дадем свободен достъп до това съдържание. В този случай ние поставяме линк към списанието с пълния текст.


Какво е Свободен Достъп?

Свободният достъп позволява свободно четене в Уеб на предварително публикувани изследвания. Изследователите не заплащат такса за публикуване и за четене.


Дали се предлага като общоуниверситетска услуга?

Да, от 2010, Електронната библиотека на СУ официално се предлага, като услуга на СУ, след успеха на пилотния проект. Моля, свържете се с нас за детайли, за поддръжка и съвети.


Дали Електронната Библиотека на СУ е достъпна на няколко езика?

Да, след обновяване на софтуера и успешен пилотен проект, Електронната Библиотека на СУ е достъпна на Български и Английски.


Кои файлови формати препоръчвате?

Всички файлови формати могат да бъдат съхранени в електронната библиотека. Въпреки, че няма предпочитан формат, на повечето компютри могат да се свалят и да се разглеждат PDF файлове. PDF форматът се използва и от повечето издатели.

Добра практика е, когато е възможно, да се депозира файлът и в оригиналния формат (т.е. Word или LaTeX) и в PDF версия. Някои компютърни системи не могат да разглеждат Word или LaTeX файлове.


Мога ли аз автоматично да генерирам списък с моите материали в Електронната Библиотека на СУ?

Да, можете. Ето един примерен линк, който да включите в уеб страница, със списък от Вашите изследвания:

По автор:
        http://research.uni-sofia.bg/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Vladimirov%2C+Zhelyu
                 (шпациите са заместени с %20)

Ж.В.